"Y" Litter

26. 10. 2014 puppies are born: 4 red males, 2 red females

 

Mother:  Ai Hime Ken Amana                    Father: Dairin Go


        
                                 

 

 


fenky


pejsci

 


Yasei Tenshi


Yśdai Bushi


Yśmei Yśshi


Yukashii


Yoshi Hime


Yukiko Hime